A címlap

Az első lap

A második lap

A harmadik lap

A negyedik lap

Baranyai D. János előszava magyarul  -  Thelegdi János magyar fordítása  -  Németh Gyula ismertetője
Sebestyén Gyula ismertetője  -  Várkonyi Nándor ismertetője  -  Linktár  -  Kezdőlap

Most pedig főtisztelendő és nagytekintetű Dietericus Konrádnak, a szent hittudományok doktorának és az ulmi egyház superintendensének lemásolta Szanchi M. László magyar. A székely rovásírás ismeretének fenntartásában jeleskedő elődök iránti tiszteletből honlapot készített belőle az Írástörténeti Kutatóintézet és Varga Géza írástörténész a fiai segítségével 2006-ban, Budapesten.